Onderhoud hang- en sluitwerk

Als u lang plezier wilt hebben van uw hang- en sluitwerk is goed onderhoud een vereiste.

Hoe vaak u uw hang- en sluitwerk moet controleren en onderhouden is afhankelijk van waar uw woning zich bevindt. Lees hier hoe u uw hang- en sluitwerk in goede conditie houdt.

Hoe vaak moet ik het hang- en sluitwerk controleren?

Dit is afhankelijk van waar uw woning zich bevindt, maar in ieder geval één keer per jaar. Voor woningen die zich binnen een straal van 10 km uit de kust bevinden is het aan te bevelen één keer per jaar te controleren. Dit in verband met corrosie door zoutafzettingen. Het hang en sluitwerk van woningen die zich direct aan de kust bevinden dient twee keer per jaar gecontroleerd te worden.

Onderhouden van deur- en raamscharnieren

Het onderhoud van de scharnieren bestaat uit het uitnemen van de scharnierpennen en deze lichtjes insmeren met een zuurvrije vaseline. Het verdient de voorkeur de scharnieren niet te schilderen.

Onderhouden van veiligheidssloten en meerpuntssluitingen

De meeste veiligheidssloten zijn onderhoudsarm. Als uw woning zich bevindt in één van de kustgebieden, dan is het raadzaam om één keer per jaar de dag-, nacht- en haakschoten in te vetten met zuurvrije vaseline.

Het onderhoud van veiligheidcilinders

Het onderhoud van de veiligheidcilinders kan beperkt blijven tot het inspuiten met een slotspray of een speciale cilinderolie. Gebruik geen vet of normale olie, want hieraan hechten vuil en stof zich makkelijk vast.

Onderhoud van het veiligheidsbeslag

Het veiligheidsbeslag kunt u periodiek reinigen met een niet agressief schoonmaakmiddel en water. Voor het schoonmaken geen schuurmiddel gebruiken, dat beschadigt uw hang- en sluitwerk.

Onderhoud van deurdrangers

Het is belangrijk dat u periodiek de werking van de deurdrangers controleert. Controleert de bevestiging schroeven en draai deze zo nodig aan. Verder is het belangrijk om periodiek (jaarlijks) de volgende onderdelen van onderhoud te voorzien:

  • Smeer alle bewegende delen
  • Controleer de sluiter, controleer ook de snelheid waarmee de deur gesloten wordt
  • Controleer of de deur soepel sluit. Bij schoonmaken, gebruik nooit agressieve reinigings middelen.

Hoe zit het met onderhoud van roestvrij staal?

Ook hang- en sluitwerk van roestvrij staal heeft onderhoud nodig. Niet alleen om een juiste werking te garanderen, maar ook om het fraaie uiterlijk van het oppervlak te behouden. De frequentie hangt af van de ligging van een woning. Lees ook de paragraaf “hoe vaak moet ik mijn hang en sluitwerk controleren”. Zoals eerder aangegeven: gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen, staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het roestvrij staal beschadigen. Ook het gebruik van soda, ammonia of een ruitenreiniger is niet geschikt. Groene zeep of afwasmiddel voldoet prima!