Kroon Kozijn Garantplan

Waarom het Kroon Kozijn Garantplan?

Het aanbod van kunststof kozijnen wordt steeds groter. Als consument is het lastig
beoordelen wat de kwaliteit van de producten is, of de dealer zijn afspraken nakomt en of
de kosten wel kloppen.

Om de risico’s voor u als consument te beperken heeft Kroon Kozijn Nederland het
Kroon Kozijn Garantplan opgesteld. Kiest u voor Kroon Kozijn dan kiest u gegarandeerd
voor kwaliteit, service en zekerheid voor zowel de geleverde materialen/producten als de levertijd, uitvoering, montage, oplevering en afhandeling.

Waar staat het Kroon Kozijn Garantplan voor?

Alle vestigingen die Kroon Kozijn producten verkopen zijn betrouwbaar wat betreft prijs, kwaliteit, materialen en montage. U krijgt 15 jaar schriftelijke garantie op onze kozijnen, mits goed onderhouden, en 10 jaar op de beglazing en het hang- en sluitwerk, mits goed onderhouden. Daarnaast biedt het Kroon Kozijn Garantplan de zekerheid dat u met een dealer in zee gaat waarop u kunt vertrouwen. Dit wordt vastgelegd in een certificaat. U krijgt uitstekende producten die zeer deugdelijk en professioneel gemonteerd worden. Elke dealer is op deskundigheid gecontroleerd en houdt zich aan de bouwvoorschriften en regelgeving. Afspraken met de consument zijn helder en transparant omschreven in een schriftelijke offerte en bijbehorende algemene voorwaarden. Kroon Kozijn Nederland zorgt ervoor dat alle aankopen en afspraken die vastgelegd zijn in de offerte en de algemene voorwaarden altijd worden nagekomen. Kroon Kozijn Nederland geeft via het Garantplan een nakomingsgarantie en voorziet, in het onwaarschijnlijke geval, in een heldere klachtenprocedure en geschillencommissie. Kiest u voor Kroon Kozijn producten via een van onze dealers dan weet u zeker dat u verzekerd bent van een zorgeloze levering en montage van uw kozijnen, deuren en schuifpuien.

Klachtenprocedure en geschillencommissie

Mocht u binnen de garantietermijn onverhoopt niet tevreden zijn over de geleverde producten of de dienstverlening van de Kroon Kozijn dealer, dan kunt u uw klacht via het klachtenformulier indienen.
Naar aanleiding van uw klacht zal Kroon Kozijn wederhoor plegen bij de betreffende dealer en er voor zorgdragen dat de betreffende dealer de inspanningsverplichting nakomt en actie onderneemt. Bij een verschil van mening tussen u en de dealer, vindt kosteloze bemiddeling door Kroon Kozijn Nederland plaats met – indien nodig – bijgeschakelde externe expertise. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan zal de klacht overgedragen worden aan de onafhankelijke Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). De uitspraak die hieruit volgt is bindend

Nakomingsverplichting

Wanneer, in het onwaarschijnlijke geval, de door uw gekozen Kroon Kozijn dealer om wat voor reden dan ook, gedurende de termijn tussen het voldoen van de aanbetaling en de montage van uw kozijnen, niet meer aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, blijft Kroon Kozijn Nederland u terzijde staan. Kroon Kozijn Nederland neemt de verantwoordelijkheden van de dealer over en staat garant dat de vastgelegde afspraken worden nagekomen. Het Garantplan dekt ook randproducten (gevel) tot maximaal 20% van de totale opdrachtsom exclusief btw.