Privacy statement

Kroon Kozijn Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kroon Kozijn Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u via het formulier op de website informatie aanvraagt over of een offerte voor het leveren en plaatsen van kozijnen, deuren, schuifpuien of dakkapellen. Door gebruik te maken van dit aanvraagformulier gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom we uw gegevens nodig hebben

De door u via het aanvraagformulier opgegeven persoonsgegevens (uw NAWT gegevens en eventueel uw e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt door Kroon Kozijn voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft, namelijk het aanvragen van informatie over of een offerte voor kozijnen, deuren, schuifpuien of dakkapellen, en voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Kroon Kozijn BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 3 jaar.

Email adressen worden tot aan uitschrijving voor de nieuwsbrief bewaard.

Delen met anderen

Kroon Kozijn B.V. verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden anders dan aangegeven hieronder.

Cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kroonkozijn.nl. Kroon Kozijn Nederland B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacy statement op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.